Rieten dak

Prijs & subsidie

De prijs van een rieten dak

De prijs van een rieten dak is afhankelijk van veel factoren.
De belangrijkste zijn:

  • De moeilijkheidsgraad van het dak
  • Ons kwaliteitsbewustzijn
  • De geografische ligging van het object  en eventueel bijkomende kosten als afvoeren afval,steigerwerk, lood-en timmerwerk, etc.

Het BTW tarief voor rietdekwerk is 19%, zowel voor compleet nieuw werk, als voor het herdekken van bestaande panden, als ook voor reparaties en onderhoud. Een uitzondering hierop is de 6% regeling voor op isolatie gerichte werkzaamheden.

De moeilijkheidsgraad van het dak:
Hoe moeilijker een dak, des te minder vierkante meters er per uur gemaakt kunnen worden, dus hoe hoger de prijs per vierkante meter.
Bijvoorbeeld:
Een hoog dak waarbij dus veel steigerwerk, veel riet transportwerk het dak op. Veel dakkapellen dakramen en dakdoorvoeren, dus veel “moeilijke” hoeken en onderbroken vlakken. Een gebroken kap zal altijd duurder zijn dan een recht toe recht aan zadeldak (met beide hetzelfde aantal vierkantemeters rietgedekt dakoppervlak).

Ons kwaliteitsbewustzijn:
Het “maken” van een dak vraagt voornamelijk tijd. Het willen maken van een echt goed dak en het willen leggen van veel vierkante meters zijn tegengestelde wensen. In de praktijk is goed waar te nemen dat wij uitsluitend een echt goed dak maken, tegen een hiervoor concurrerende prijs.

De geografische ligging van het object: 
Bijkomende kosten zoals stortkosten afval, transport riet naar de bouwplaats en vergunningen.

Het rieten dak en de overheid: 
De overheid heeft de laatste vijf jaar veel nieuwe regels ingevoerd. Dit loopt van de rietteelt via transport tot het afvoeren van oud riet. Maatregelen als: verhoging van de transport-kosten, brandstof accijnzen en BTW verhoging, het verplichtstellen van het diploma: bedrijfshulpverlener, de weer opnieuw aangescherpte Arbo eisen, het soms verplicht stellen van een brandwerende coating, het jaarlijks keuren van alle gereedschappen en materialen, afvoertarieven voor rietafval die geĆ«xplodeerd zijn, etc.

Subsidie op riet
Wat zijn de subsidie mogelijkheden voor een rieten dak ?
Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel,
wanneer er opnieuw gedekt moet worden.

subsidies
Soms zijn er voor monumentale panden subsidies. Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc. Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen. In het algemeen is er al of niet een gemeentelijke regeling, een provinciale en een landelijke. De randvoorwaarden zijn voor alle drie regelingen verschillend.  Des te ouder een pand is, en des te gezichtsbepalender het is, des te meer kans u maakt. Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale regeling en bij de provincie te vragen naar een ingang op landelijk nivo. Meestal zijn dit potjes met een beperkt budget, dus is het goed om, indien u over een aantal jaren wat van plan bent, nu reeds informatie in te winnen. Deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor overige rietgedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen (zo wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen vaak subsidie verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).